Berichten

Diensten centrum


Het is zo ver, we zijn overgegaan naar een frisse, nieuwe website. We staan klaar om
onze klanten optimaal te ondersteunen.

Zoals gebruikelijk zijn we nog druk bezig om de inhoud te vullen. Kom regelmatig terug voor informatie.

Vanaf 28 februari gaan PKN en ICCO over naar de online versie van AFAS, het personeels
informatie systeem.

Lees hier over de planning en de gevolgen voor U en jou.

Lees Meer